Lärare Göteborg

Petra Lind

Yogalärare i hatha- yin- restorative-, barn- och familjeyoga.

Yoga är livet och för mig, ett sätt att leva, ett sätt att vara. Att ha yogan i mitt liv, både genom rörelse och filosofi, tar fram mitt bättre jag.
Jag älskar också att ordet yoga står för förening. Förening mellan kropp, sinne och själ. Men för mig står det också för förening mellan människor. Förening i kärlek. Kärlek till sig själv. Kärlek till våra medmänniskor.
Jag älskar att sprida yogans ljuvliga effekter vidare. Vidare till våra barn och ungdomar. Vidare till vuxna i alla åldrar. Det som är fint är till för att spridas vidare.
Förutom att vara yogalärare har jag hållt i barnyogautbildingar och varit assisterande lärare på hatha, yin och restorativeutbildningar. När jag inte är yogalärare jobbar jag som klasslärare i skolan och sprider yogans verktyg där så mycket jag bara kan. 

•Hathayogalärare RYT 200h •Yinyoga •Restorative•Hotyoga

•Barnyoga •Acces Bars •Lymfatisk andningsinsruktör •Ayurveda steg 1

Emelie Thyrfalk

Yogalärare på ord schema.

 -Emelie: 
Under min föräldraledighet fick jag djupare kontakt med mitt inre och en stark längtan efter något annat pickade på. Jag har mina rötter inom friskapande dans och har genom dansen arbetat mycket med att uttrycka känslor, känna in kroppen och lyssna inåt. Jag upptäckte yogan för bara fem år sedan och har genom yogan lärt känna mitt sanna själv lite bättre. Det är dock en resa som fortsätter och när jag kom bort från samhällets brus efter födseln av min dotter bestämde jag mig för att fördjupa detta ytterligare genom att utbilda mig till yogalärare. Min längtan och önskan är att få sprida yogan och det fantastiska som yogan gör med oss vidare till andra. Med en förhoppning om att fler ska få uppleva det som jag upplevt genom yogan - ett mer harmoniskt och balanserat liv. 

-utbildad yogalärare på Yogayamas Internationellt Certifierade 200h Teacher Training.

Michael Kjellberg

Yogalärare på ord schema.

-Michael:

Har arbetat hela mitt verksamma liv inom shipping och startade mitt första företag 1986 och sedan dess utvecklat dessa till framgångsrika företag.

Men för ca 10/12 år sedan fick jag en ny vänskap, yogan, som många andra började jag med Ashtanga men efter tid så blev det Hatha som blev den yogaform som jag fastnade för. För mig har Yogan spelat en mycket stor roll då man fått andra inspirationer och utmaningar som jag aldrig hade trott att jag skulle göra. 2017 antog jag den stora utmaningen att anmäla mig till Yogayamas 200 timmars teacher training för att fördjupa mig i min yoga och det är här jag är nu och ser fram emot att inleda en ny period i mitt liv.

Jag vill gärna sprida vidare den inspiration och vänskap som jag fått genom yogan och försöka förmedla den till dig.

-RYT200 Yoga Alliance Teacher Training Yogayama

Ulrika Friberg

 Yogalärare och grundare/ägare till Studio Yogaheart i Göteborg. Håller klasser, utbildningar och workshops.

Ulrika har över 15 års erfarenhet av att leda gruppträning, undervisa i större och mindre yogaklasser. Hon har genom åren hunnit studera och utöva flera olika yogastilar/traditioner. Ulrika har sin grundutbildning i hatha-yogan, den äldsta traditionens yoga samt yin- gravid- restorative- och nidra- yoga. Certifierad yogalärare enl yoga alliance. 

Hon är utbildad och jobbar också som barnmorska med vidarutbildning inom samtalsterapi, KBT, psykoprofylax, psykologi och sexologi.

Ulrika driver Yogaheart i Göteborg & Uddevalla och håller även klasser utomlands och vid förfrågan på olika studios/anläggningar.

Anna Tikva Eskvesen

Undervisar på engelska/svenska. Holds classes in English and Swedish 

English: Yoga was always a part of my life. I first got introduced to Hatha yoga during childhood through my mother. From there it did not take long to create my own connection. 

For many years my daily practice was mainly through acrobatics and trapeze, but after severeal injuries i found my way back to yoga.

Today i have more than 2000 hours of teaching behind me. I am educated at the Ashtanga Yoga School in Aarhus Denmark and have since attended different courses and workshops with Talia Sutra, among others.

I would like to invite you to a class where there is room for everyone.

Where we can practice together in a safe space, while challenging our selves: mentally, emotionally as phsyical. A pratice that is mindful and grounding.

I would like to help you reconnect and meet yourself on a deeper level.


Svenska: Yoga har alltid varit en del av mitt liv. Som barn introducerades jag tidigt för Hatha yoga genom min mamma och kort därefter skapade jag mitt egna förhållande till yoga. Under många år utövade jag akrobatik och trapets men till följd av skador fann jag vägen tillbaka till yoga. Idag har jag över 2000 undervisningstimmar bakom mig. Jag studerade vid Ashtanga Yoga School i Århus i Danmark och har sedan deltagit i flertalet workshops, bland annat med Talia Sutra. Jag skulle vilja invitera er till en yogaklass där det är plats för alla. Där vi tillsammans kan utöva yoga, samtidigt som vi utmanar oss själva såväl mentalt och känslomässigt som fysiskt. Där mindfulness och balans står i fokus. Jag vill hjälpa er att återkoppla till er själva och möta er själva på ett djupare plan.